Rekrutacja
Dodane przez Renata Lonczak
INFORMACJA
O REKRUTACJI ABSOLWENTÓW
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 
Przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej można sprawdzić do 6 lipca 2018 r. w sekretariacie szkoły.