Strona Główna
Maj 31 2016 23:40:42   
Nawigacja
Strona Główna
Historia Powstania Gimnazjum
Nasza Szkoła
Nasz Patron
Ceremoniał Szkolny
Nasza Gmina

Rekrutacja 2015/2016
Szkolny zestaw podręczników
Edukacyjny projekt gimnazjalny
Materiały dodatkowe do podręczników

Dokumenty szkolne
Kontakt
Linki
Informacje dla rodziców i uczniów
Pedagog szkolny
Konkursy i zawody
Galerie Fotografii
e-learning
Europejski Fundusz Społeczny
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Egzamin gimnazjalny
Ewaluacja wewnętrzna
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 23
Najnowszy Użytkownik: Renata Hyjek
Szkoła Współpracy

;
Szkoła bez przemocy

Bezpieczna szkoła

Dziecko w sieci

Szkoła z klasą

Witamy na stronie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym

KLIKNI BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

PATRONEM NASZEJ SZKOŁY JEST WIELKI POLAK – JAN PAWEŁ II  - OJCIEC ŚWIĘTY.
KTÓŻ, JEŚLI NIE ON MÓGŁBY ZOSTAĆ PRZEWODNIKIEM MŁODYCH DUSZ?  


KLIKNIJ NA OBRAZKU BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Bezpieczne wakacje
27.04.2016 r. Spotkanie z przedstawicielami WORD
       Spotkanie uczniów z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
      W dniu 27 kwietnia 2016 roku uczniowie wszystkich klas naszego gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami WORD-u w Tarnobrzegu. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami poruszania się pieszych oraz poznali zasady ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego. Przedstawiciel WORD-u przybliżył zasady i technikę przebiegu egzaminu na prawo jazdy kategorii AM. Na zakończenie prowadzący przekazali  pani dyrektor Stanisławie Kardyś odblaskowe gadżety dla wszystkich uczniów.

22.04.2016 r. „Mielec – nasz powiat ,nasze miasto”
 „MIELEC-NASZ POWIAT, NASZE MIASTO”
      22.04.2016r. w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się powiatowe spotkanie kulturalno-edukacyjne pod hasłem: „Mielec – nasz powiat , nasze miasto”.
      Celem spotkania było szerzenie i sprawdzenie wiedzy na temat powiatu mieleckiego i miasta Mielca. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mieleckiego i miasta Mielca. Program spotkania był bardzo bogaty. Ponadto uczestnicy mogli obejrzeć interesującą prezentację multimedialną dotyczącą wszystkich gmin w powiecie. Bardzo ciekawie została zaprezentowana nasza Gmina Tuszów Narodowy.
      Podczas tej imprezy odbył się turniej wiedzy o Mielcu i powiecie mieleckim oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny.
Nasze gimnazjum w multimedialnym teście wiedzy reprezentowali: Diana Graniczka, Natalia Trela, Sebastian Pietryka z kl. IIIa oraz Łukasz Głaz, Maksymilian Głaz, Hubert Konefał z kl. IIIb  - pod opieką Pani Zofii Skwara. Wśród bardzo wielu uczestników nasi uczniowie wykazali się dobrą znajomością wiedzy.
      Wielkim sukcesem naszych uczniów było uczestnictwo w konkursie plastycznym w którym osiągnęli najwyższe wyniki w powiecie:
I miejsce w powiecie zajęła Gabriela Rzeźnik za pracę pt. „Gen. Eugeniusz Władysław Sikorski”;
II miejsce w powiecie zajął Bartłomiej Pietryka za pracę pt. „Kościół Ducha Świętego w Mielcu”
III miejsce  w powiecie zajęła Natalia Czekaj za pracę pt. „Pocztówka z Mielca”
Wyróżnienie przyznano Magdalenie Bernat za pracę pt. „Mostek w Rzemieniu”
      Uczniowie zostali nagrodzeni i otrzymali dyplomy, natomiast opiekun Pani Marta Ryniewicz otrzymała dyplom uznania i podziękowania za włożony wkład pracy.
W trakcie imprezy odbyła się także ciekawa część artystyczna, koncert muzyczny. Wszystko zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
      Gratulacje dla naszych uczniów i ich rodziców!Konkurs plastyczny „Chrzest Polski i jego znaczenie dla Polski”
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
      Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym ogłasza konkurs plastyczny pod patronatem Pana Andrzeja Głaza, Wójta Gminy Tuszów Narodowy – „Chrzest Polski i jego znaczenie dla Polski”.
Cele:
-upamiętnienie 1050 rocznicy chrztu Polski,
-kształcenie postaw patriotycznych i dumy w osiągnięć własnego narodu,
-rozwijanie zainteresowania dziejami ojczystymi,
-kształcenie postaw twórczych i kreatywności uczniów.
Adresaci:
Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy.
Technika:
 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy płaskiej dowolną techniką (malowanie, wydzieranie, wycinanie itp., na bloku technicznym o formacie co najmniej A-4).
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Prace uczniów mają być wykonane samodzielne.
Termin.
Termin składania prac w sekretariacie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym upływa 2 czerwca 2016 roku.
Każdy uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.
 Praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła oraz tytuł pracy konkursowej.
Ocena
Prace będą oceniane pod względem zgodności historycznej i wykonania plastycznego przez komisję w składzie :
Renata Lasek, Barbara Ćwięka - Występek, Zofia Skwara.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po 7 czerwca 2016 r., o czym zainteresowane szkoły zostaną poinformowane telefonicznie. Informacje o wynikach zostaną przekazane do wiadomości lokalnych mediów.
Postanowienia końcowe.
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia konkursu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników konkursu.
      Prace zgłoszone na wystawę pozostają do dyspozycji organizatorów.

 


14.04.2016 r. 1050-lecie Chrztu Polski
 Świętowanie 1050-lecia Chrztu Polski
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym.

      „Bez znajomości przeszłości- w jej różnorodnych przejawach- trudno jest budować przyszłość, nie tylko w jej aspektach kulturowych, ale też  w tych najgłębszych duchowych.”
      W dniu 14 kwietnia 2016 w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym odbyło się spotkanie naukowe upamiętniające jubileusz 1050-lecia chrztu Mieszka I, które rozpoczęto odśpiewaniem pieśni Bogurodzica. W spotkaniu uczestniczyli Pan Andrzej Głaz - Wójt Gminy Tuszów Narodowy, Pani  Renata Paterak – Sekretarz Gminy Tuszów Narodowy, nauczyciele, młodzież gimnazjalna. Podczas tego spotkania nauczycielki historii przybliżyły wydarzenia 966 r., które miały ogromne znaczenie dla powstania państwa księcia Polan, Mieszka I, Polski i dziejów narodu polskiego, bezpieczeństwa państwa. Podkreśliły znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa, które wprowadziło naszą Ojczyznę do rodziny państw zachodnich, przyniosło kulturę, naukę, rozwój cywilizacyjny i duchowy. Słowa, które padły podczas akademii ukazały przyczyny i skutki aktu chrztu w 966 roku.
      Pan Andrzej Głaz w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z  faktu czynnego włączenia się w ogólnopolskie obchody rocznicowe chrztu Polski  przez społeczność gimnazjum. Podkreślił rangę ciągłości bytu i tradycji państwa polskiego w więzi z chrześcijaństwem i jego wartościami.
      Kontynuacją podjętych działań są zaplanowane dwa konkursy; plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  oraz wiedzy o dziejach państwa piastowskiego od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego dla młodzieży gimnazjalnej. 


22.03.2016r. Prezentacja projektów edukacyjnych.
       Po kilkumiesięcznych zmaganiach uczniowie klas drugich zaprezentowali wyniki swoich grupowych działań. Podzieleni na  17 zespołów projektowych pracowali pod czujnym okiem opiekunów , aby ostatecznie przedstawić wyniki pracy. Efektem ich pracy były ciekawe prezentacje, albumy ,a także degustacja produktów przygotowanych przez uczniów w związku z  ciekawym projektem na temat zdrowego żywienia. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu dało szansę pokazania szerszej publiczności, czego uczniowie się nauczyli i co zrobili, doskonale zmotywowało ich  do pracy.  Nauczyło zachowania w sytuacjach publicznych oraz dało szansę rozwinięcia ważnych umiejętności skutecznego porozumiewania się, wykorzystywania odpowiednich form komunikacji oraz językowych, wizualnych i dźwiękowych środków wyrazu.


22.03.2016 r. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
       W dniu 22 marca 2016 uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tuszowie Narodowym  uczestniczyli  w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych i zagrożeń z nimi związanych. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniu cyberprzemocy oraz niebezpieczeństwu, na jakie narażona jest młodzież korzystająca z Internetu.
      Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu sier. szt. Urszula Chmura oraz mł. asp. Marek Opiela.  Głównym celem spotkania z uczniami było kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny. Młodzież, poprzez udział w zajęciach, uświadomiła sobie, jakie konsekwencje wynikają z łamania prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy  powinni przyjmować uczniowie, gdy ktoś namawia ich do czynu, który jest prawnie zabroniony. Policjanci szczegółowo omówili, co znaczy czyn karalny oraz zachowania wskazujące na demoralizację.
Zajęcia z funkcjonariuszami Policji są jednym z działań profilaktyczno-wychowawczych, prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyki.18.03.2016 r. Podsumowanie Gminnego konkursu "Wolni od uzależnień"
        W dniu 18 marca 2016 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w ramach konkursu profilaktycznego pod hasłem "Wolni od uzależnień", organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Tuszów Narodowy, a jego celem było promowanie profilaktyki uzależnień wśród uczniów, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, zaangażowanie uczniów z terenu gminy do działań profilaktycznych oraz uświadomienie odpowiedzialności za swoje zdrowie.     Uczniowie mogli wykazać się wiedzą i pomysłem z zakresu profilaktyki uzależnień wykonując prace w trzech kategoriach wiekowych.
1. Uczniowie klas I – III szkół podstawowych przygotowali prace plastyczne pt. „Wiem, co jest dla mnie zdrowe”.
2. Uczniowie klas IV –VI szkół podstawowych przygotowali do wyboru: pracę plastyczną pt. „Antyreklama produktów alkoholowych lub tytoniowych” lub napisali wiersz pt. „Nie, dziękuję”.
3. Uczniowie gimnazjum wykonali prezentację multimedialną z dwóch tematów do wyboru.
•    „Szkodliwość używek dla zdrowia człowieka”
•    „Alternatywa życia bez nałogów”
lub slogan promujący modę na: „niepalenie”, „niepicie”, „niebranie”.
Na konkurs wpłynęło 128 prac w tym 99 prac plastycznych, 4 wiersze, 6 sloganów oraz 19 prac multimedialnych.
W kategorii klas I-III nagrody otrzymali:
•    Magdalena Wąsik, Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
•    Olivia Harpula, Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
•    Łucja Skrok, Szkoła Podstawowa w Czajkowej
Wyróżnienia:
1.    Filip Łącz - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
2.    Magdalena Lubacz - Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich
3.    Natalia Mazepa - Szkoła Podstawowa w Czajkowej
4.    Amelia Kasprzak - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
5.    Bartosz Durda – Zespół Szkół w Jaślanach

W kategorii klas IV – VI nagrody otrzymali:
•    Marzena Wąsik - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
•    Magdalena Staroń – Zespół Szkół w Maliniu
•    Martyna Krępa - Zespół Szkół w Maliniu,
•    Lilianna Magda - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
•    Amelia Nowak - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
•    Natalia Krempa - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
•    Anita Rzeźnik - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
Wyróżnienia:
1. Emilia Boicetta - Zespół Szkół w Maliniu
2. Ewa Zawadzka - Zespół Szkół w Jaślanach
3. Anna Galas - Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich
4. Aleksandra Furdyna - Zespół Szkół w Maliniu
5. Katarzyna Opałacz - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
6. Anna Hyjek - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem
7. Karena Klich – Szkoła Podstawowa w Czajkowej
8. Justyna Krupa - Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem

W kategorii gimnazjum nagrody otrzymali:
•    Paulina Patuszyńska
•    Katarzyna Chruściel
•    Paulina Gudz
•    Hubert Konefał
Wyróżnienia:
1.    Natalia Trela
2.    Patrycja Świerczek
3.    Marek Świtek
    Wręczenia nagród oraz dyplomów dokonali Wójt Gminy Tuszów Narodowy P. Andrzej Głaz, sekretarz Gminy P. Renata Paterak oraz przewodnicząca GKRPA P. Stanisława Kardyś, która podziękowała wszystkim uczniom oraz ich opiekunom za zaangażowanie i liczny udział w konkursie, podkreślając trudne zadanie komisji ze względu na wysoki poziom prac.14.03.2016 r. Turniej piłki siatkowej
 Tuszów Narodowy 14.03.2016 r.

Protokół z turnieju piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych
 z terenu gminy Tuszów Narodowy
o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum  im. Jana Pawła II
w Tuszowie Narodowym    W dniu 13 marca  2016 roku o godzinie 15.00 odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tuszowie Narodowym. Organizatorami turnieju byli:

o    Uczniowski Klub Sportowy „ SOKÓŁ” przy Publicznym Gimnazjum w Tuszowie Narodowym,
o    Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym,
o    Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym,
o    ZG Ludowe Zespoły Sportowe w Tuszowie Narodowym.

  Głównym celem organizatorów było umożliwienie młodzieży i dorosłym udziału i uczciwej rywalizacji
w turnieju piłki siatkowej oraz zwiększenie liczby osób korzystających w czasie wolnym ze szkolnych obiektów sportowych.

    Do turnieju zgłosiło się trzy drużyny: Tuszów Narodowy, Volley Club (Czajkowa) oraz drużyna z gimnazjum Tuszów Narodowy.
    Turniej rozegrany był systemem „każdy z każdym:. W wyniku losowania ustalono kolejność spotkań .
Wyniki poszczególnych spotkań: (wynik):
1. Volley Club (Czajkowa)  - Gimnazjum Tuszów Narodowy ;  1:2 ( 25:23; 18:25; 10:15),
2. Tuszów Narodowy - Volley Club (Czajkowa) ; 0:2,(12:25; 18:25),
3. Tuszów Narodowy – Gimnazjum Tuszów Narodowy; 2:1 (25:18;5:25;15:13). 
   Zwycięzcę wyłoniono na podstawie lepszego stosunku setów wygranych do przegranych pomiędzy drużynami Volley Club Czajkowa i Gimnazjum Tuszów Narodowy.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Volley Club (Czajkowa),
II miejsce – Gimnazjum Tuszów Narodowy,
III miejsce – Tuszów Narodowy.
                                          

    Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym otrzymała drużyna Volley Club (Czajkowa) . Puchar został ufundowany przez Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym. Wszystkie drużyny  otrzymały pamiątkowe dyplomy.
                                             Ferie
 Ferie Zimowe 2016 w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym
    
      Tradycyjnie, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym zorganizowało Ferie Zimowe 2016 pod hasłem „Bezpieczny wypoczynek– świadomy wybór z dala od używek i alkoholu”. Naszym celem było zapewnienie uczennicom i uczniom Publicznego Gimnazjum w Tuszowie Narodowym możliwości czynnego wypoczynku i uprawiania sportu w czasie ferii zimowych oraz pokazanie uczniom , że można żyć bez palenia papierosów i zażywania innych substancji uzależniających.  
      W dwóch dniach (poniedziałek, wtorek) ferii zorganizowano wyjazd na lodowisko do Mielca. Ponadto młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej, gdzie mogła doskonalić umiejętności techniczne gier zespołowych.
      Wyjazd na lodowisko finansowany był przez Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
       Zajęcia w okresie ferii zimowych są organizowane od początku istnienia gimnazjum i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży mimo iż zainteresowani dojeżdżają do gimnazjum z terenu całej Gminy Tuszów Narodowy.

9.02.2016 r. Zwycięstwo siatkarek naszego gimnazjum
       Sukcesem dla reprezentantek naszego gimnazjum zakończyły się Półfinały Powiatu Mieleckiego ( grupa III ) w piłce siatkowej rozegrane 9 lutego 2016 roku
w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym.
      Do turnieju przystąpiły drużyny dziewcząt z gimnazjów w Gawłuszowicach, Padwi Narodowej i Tuszowa Narodowego. Nasze siatkarki wygrały dwa spotkania, zwyciężając w całym turnieju. Tym samym zespół uzyskał awans do turnieju powiatowego, który odbędzie się 7 marca 2016 roku w Gimnazjum w Woli Mieleckiej. Gimnazjum Tuszów Narodowy wystąpiło w składzie: Kusek Marta, Ziomek Alicja i Czachor Klaudia, Kielek Magdalena, Kardyś Aleksandra, Zboch Dominika, Kopeć Katarzyna, Rzeźnik Gabriela, Trela Agnieszka, Skowron Wiktoria, Krempa Kinga. Gratulujemy wspaniałego sukcesu!!!

Wyniki poszczególnych spotkań (drużyny dziewcząt):
Gim. Tuszów N.    -   Gim. Padew N.     2 : 0
Gim. Tuszów N.  - Gim. Gawłuszowice   2 :0
Gim. Padew N.  -- Gim. Gawłuszowice  2 : 0

Tabela końcowa
1. Gimnazjum w Tuszowie Narodowym - awans
2. Gimnazjum w Padwi Narodowej
3. Gimnazjum w Gawłuszowicach

  5 lutego 2016 roku turniej rozgrywali chłopcy, którzy zajęli II miejsce. Chłopcy wystąpili w składzie: Serafin Łukasz, Konefał Kacper, Smykla Sebastian, Urlych Grzegorz, Świątek Łukasz, Dulik Paweł, Głaz Maksymilian, Hyjek Jarosław, Konefał Hubert, Kowal Dawid, Maziarz Adrian, Czekaj Mateusz, Dulik Marcin, Stala Łukasz. Gratulujemy !!!

Wyniki poszczególnych spotkań (drużyny chłopców):
Gim.  Tuszów N.  -  Gim. Gawłuszowice  2 : 0
Gim. Pławo  -   Gim. Gawłuszowice        2 : 0
Gim. Wola Mielecka  - Gim. Pławo        2 : 0
Gim. Tuszów N.  -   Gim. Pławo             2 : 0
Gim. Wola Mielecka - Gim. Tuszów N.  2 : 1
Gim. Wola Mielecka- Gim. Gawłuszowice  0 :2

Tabela końcowa
1. Gimnazjum Wola Mielecka     
2. Gimnazjum Tuszów Narodowy      
3. Gimnazjum Pławo                   
4. Gimnazjum Gawłuszowice       


Strona 1 z 31 1 2 3 4 > >>
Zachowaj trzeźwy umysł!!!
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym